46. výzva, O, Analýza odtokových poměrů

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení.

Výzva:46. výzva
Termín výzvy16.1.2017 - 5.1.2018
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

Státní podniky - podniky povodí

Na co lze získat podporu:

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření.

Výše dotace:Max. 85% celkových způsobilých výdajů.