96. výzva, O, Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

Specifický cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Výzva:96. výzva
Termín výzvy8.1.2018 - 2.7.2018
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
  • Příspěvkové organizace
  • státní podniky
Na co lze získat podporu:
  • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

- zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik) 
- zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení

 

  • Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.

- budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
- budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

 

  • Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

 

 

Výše dotace:Až 85 %