23. výzva, O, Bioplynové stanice - výstavba a modernizace

SC: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Výzva:23. výzva
Termín výzvy15.10.2015 - 5.1.2016
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Podnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby - podnikající
Na co lze získat podporu:
 • výstavba bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů,
 • vybavení či modernizace bioplynové stanice.
Výše dotace:Až 85 % (minimální způsobilé výdaje Kč 500.000 bez DPH)