4. výzva, O, Budování varovných protipovodňových systémů, měřících stanic

Specifický cíl 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Pouze aktivita 1.4.3

Výzva:4. výzva
Termín výzvy14.8.2015 - 13.11.2015
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy,
 • spolky).
Na co lze získat podporu:

Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných
systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány. Např.

 • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřicích stanic,
 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové
 • služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.
Výše dotace:70 - 85 % (minimální způsobilé výdaje 200 tis. bez DPH)