Moravskoslezský kraj, O, Drobné vodospodářské akce

Výstavba, rozšíření a rekonstrukce:

Výzva:Moravskoslezský kraj
Termín výzvy23.1.2017 - 31.1.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

Obce s počtem obyvatel do 2 000 a obce s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000, řeší-li projekt odvádění a čištění odpadních vod nebo zásobování obyvatel pitnou vodou v území s počtem obyvatel do 500.

Na co lze získat podporu:
  • stavební a technologickou část stavby (pořízení dlouhodobého majetku v souladu s projektovou dokumentací stavby pro vydání stavebního povolení a podmínkami stavebního povolení pro realizaci projektu) nebo

  • projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení pořízenou pro projekt výhradně z vlastních zdrojů (vymezení počátku uznatelnosti nákladů uvedené v písm. d) tohoto odstavce se na tento uznatelný náklad nevztahuje)
Výše dotace:max. 75% uznatelných nákladů