Úspory energie, O, Energeticky efektivní budovy

podporované aktivity:

Výzva:Úspory energie
Termín výzvy17.7.2017 - 17.11.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

malé, střední i velké podniky

Na co lze získat podporu:
  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
  • průkaz energetické náročnosti budovy
  • technický dozor investora
  • Blower Door Test
Výše dotace:dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. €.

max. míra podpory: malý podnik 80% ZV, střední podnik 70% ZV, velký podnik 60% ZV

maximální absolutní výše dotace na dokumentaci pro provedení stavby – DPS (jejíž součástí je průkaz energetické náročnosti budovy) a DPS činí 350 tis. Kč a současně maximálně 2 % celkových investičních nákladů na stavbu