16. výzva MŽP, O, Enviromentální vzdělávání žáků

Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.

Výzva:16. výzva MŽP
Termín výzvy5.9.2017 - 31.1.2018
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
  • obce,
  • předškolní zařízení - mateřské školy, lesní mateřské školy, zřizovatelé dětských skupin;
  • základní školy;
  • příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO;
  • nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO.

V případě, že žadatel sdílí objekt s jinou institucí, může požádat o podporu za předpokladu, že podporované aktivity Výzvy se budou týkat jen té části, kterou využívají předškolní nebo školní děti.

Na co lze získat podporu:

a) Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách.
Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou. Konkrétně se jedná o vybudování, vznik a úpravu dětských hřišť a zahrad při mateřských školách.

b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.
Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských škol a umožňovalo tyto požadavky naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateřských škol (např. lesní kluby).

c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.
Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména EVVO, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.

Jedná se zejména o:

- tvorbu bylinkových či pěstitelských zahrad,

- začlenění dílčích prvků přírodních zahrad v rámci školních pozemků (např. skalky, komposty, jezírka, broukoviště, kamenné hromady, apod.),

- pořízení či vybudování učeben v přírodě, které nezastavují/nezpevňují půdu (vrbová zákoutí, stany, tee-pee, popř. přírodní amfiteátry či lehké pergoly pro zastínění apod.),

- pořízení či vybudování přírodních laboratoří - tedy ukázkové biotopy a jiné demonstrační prvky pro přírodovědné vzdělávání (např. meteorologická budka, prosklené kompostéry, včelí úly, sbírky dřev, kamenů z okolí apod.),

- vybudování naučných stezek a tabulí s vazbou na zahradní přírodní prvky.

Výše dotace:Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 tis. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 500 tis. Kč. Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.