Inovace – Výzva IV, O, (inovační projekt)

Na co lze získat podporu:

Výzva:Inovace – Výzva IV
Termín výzvy12.7.2017 - 12.11.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

podnikatelské subjekty, zejména MSP

Na co lze získat podporu:
  • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
  • stavby
  • technologie
  • software a data
  • práva k užívání duševního vlastnictví
  • certifikace produktů
  • marketingová inovace
Výše dotace:na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč

Míra podpory:

malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů

Specifika a omezení: