6. výzva, O, Inventarizace kontaminovaných míst

Specifický cíl 3.4.: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Pouze aktivita 3.4.1

Výzva:6. výzva
Termín výzvy14.8.2015 - 15.1.2016
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
  • Příspěvkové organizace
Na co lze získat podporu:

Pouze :

  • Realizace komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit, jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit. Na základě informací získaných o kontaminaci a jejích dopadech budou lokality v databázi kategorizovány do priorit. Zároveň bude probíhat průběžná aktualizace již evidovaných lokalit.
Výše dotace:Až 100 % (minimální způsobilé výdaje 500 tis. bez DPH)