40. výzva, O, Kompostéry apod.

Specifický cíl: 3.1 - Prevence vzniku odpadů

Výzva:40. výzva
Termín výzvy1.9.2016 - 30.11.2016
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
  • Kraje
  • Obce a města
  • Podnikatelské subjekty
Na co lze získat podporu:
  • kompostéry
  • štěpkovač
  • rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů na textil a oděv
  • podpora rozvoje či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci předcházení vzniku komunálních odpadů
  • centra opětovného použití nebo systémy opětovného použití
Výše dotace:85 %