Podpora obnovy sportovní infrastruktury, O, na této sekci se pracuje...

Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené:
• na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
• na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.

Výzva:Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Termín výzvy19.6.2017 - 18.8.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
  • Obec do 3000 obyvatel
Na co lze získat podporu:
  • Rekonstrukce, modernizace nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
  • rekonstrukce nebo modernizace školních tělocvičen.

 

Výše dotace:Max. 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Dotace na projekt je poskytována min. ve výši 500 tis. Kč a max. do výše 5 mil. Kč.