Nízkouhlíkové technologie-Elektromobilita, O, na této sekci se pracuje...

Podporované aktivity: 
-pořízení elektromobilů ve výzvou podporovaných kategoriích silničních vozidel
-pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Výzva:Nízkouhlíkové technologie-Elektromobilita
Termín výzvy17.7.2017 - 17.9.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

-malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Na co lze získat podporu:

dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek

Výše dotace:minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše 5 mil. Kč. Míra podpory je poskytována podle velikosti podniku až do výše 75% způsobilých výdajů.

Míra podpory:

je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 75 % ZV
je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 65 % ZV
je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 55 % ZV

Specifika a omezení:

-projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
-v rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o podporu
-při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle, bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie). Podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:

není možné podporovat pořízení ojetých automobilů