Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě, O, na této sekci se pracuje...

podporované aktivity:

Výzva:Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě
Termín výzvy17.7.2017 - 17.11.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Na co lze získat podporu:

dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
podnikatelský záměr a projektová dokumentace

Výše dotace:minimální výše dotace 500 tis. Kč a maximální do výše 30 mil. Kč. Maximální absolutní výše dotace na Podnikatelský záměr je 30 tis. Kč

-projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
-v rámci Výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 3 žádosti o podporu
-při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle, bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie). Podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:

projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie