Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, O, na této sekci se pracuje...

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 5 000 obyvatel nebo v obci od 5 001 do 10 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1 000 obyvatel.

Výzva:Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
Termín výzvy6.2.2017 - 24.2.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

a)     v obci do 5 000 obyvatel

 • obec 
 • spolky (sdružení) a nadace 
 • zájmová sdružení právnických osob,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • vlastník objektu,
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • uživatel pozemku na němž objekt stojí.

 

b)    v obci od 5 001 do 10 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1000 obyvatel:

 • obec do 10 000 obyvatel, kde se předmět dotace nachází v místní části obce či města, přičemž místní část má nejvýše 1000 obyvatel, vlastní katastrální území a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru[1] ,
 • spolky (sdružení) a nadace,
 • zájmová sdružení právnických osob,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • vlastník objektu,
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • uživatel pozemku na němž objekt stojí.[1] Příjemcem dotace je obec (mateřská obec), kam místní část spadá. Žadatel předkládá s žádostí o dotaci čestné prohlášení o tom, že počet obyvatel v dané místní části nepřesahuje 1000.

Na co lze získat podporu:

Kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy.

Výše dotace:Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč. Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 700 000 Kč.