Údržba a oprava polních cest, O, na této sekci se pracuje...

Podpora údržby, opravy zpevněných polních cest nebo jejích úseků nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce 5 000 obyvatel nebo v obci od 5 001 do 10 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1 000 obyvatel.

Výzva:Údržba a oprava polních cest
Termín výzvy6.2.2017 - 24.2.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

a)  v obci do 5 000 obyvatel

  • obec 
  • vlastník pozemku na němž stavba polní cesty stojí.

b)  v obci od 5 001 do 10 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1000 obyvatel

  • obec
  • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž stavba polní cesty stojí.

 

 

Na co lze získat podporu:

Akce zaměřené na odstranění závad, opotřebení a poškození polních cest, které byly předmětem realizace komplexních pozemkových úprav/jednoduchých pozemkových úprav před rokem 2006 (do 31. 12. 2005), tj. těch polních cest, které byly v rámci těchto komplexních pozemkových úprav/jednoduchých pozemkových úprav nově vybudovány nebo rekonstruovány a jejichž technický stav vykazuje zjevné známky fyzického opotřebení nebo poškození.

Výše dotace:Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Minimální hodnota požadované dotace činí 100 000 Kč. Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 6 000 000 Kč.

Neuznatelné výdaje: