Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic, O, na této sekci se pracuje...

Podpora údržby a obnovy významných historických objektů původně sloužících k hospodářským účelům (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 5 000 obyvatel nebo v obci od 5 001 do 10 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1 000 obyvatel.

Výzva:Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic
Termín výzvy6.2.2017 - 24.2.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

 

a)  v obci do 5 000 obyvatel

 • obec
 • církve
 • spolky
 • nadace a nadační fondy 

b)  v obci od 5 001 do 10 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1000 obyvatel

 • obec do 10 000 obyvatel, kde se předmět dotace nachází v místní části obce či města, přičemž místní část má nejvýše 1000 obyvatel, vlastní katastrální území a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru,
 • církve
 • spolky
 • nadace a nadační fondyNa co lze získat podporu:
 • Významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužící k hospodářským účelům. Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

 • Do tohoto podprogramu rovněž spadají hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů.

 • Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty. Dále pak hasičské zbrojnice postavené do 31. 12. 1992 (pouze prostory přímo související s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů).
Výše dotace:Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Minimální hodnota požadované dotace činí 100 000 Kč. Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 700 000 Kč.

Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.