Úspory energie v SZT, O, na této sekci se pracuje...

Na co se vstahuje dotace?

Výzva:Úspory energie v SZT
Termín výzvy1.3.2017 - 31.8.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
  • malé, střední i velké podniky
Na co lze získat podporu:
  • výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.

  • rekonstrukce stávajících soustav zásobování teplem včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.

  • instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování teplem.

  • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek na v soustavách zásobování teplem (vč. v kombinaci může být podpořena i samostatná instalace a rekonstrukce plynových zdrojů)

  • instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TUV, které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoli kombinace výše uvedených opatření
Výše dotace:500 tis. - 400 mil. korun., míra dotace až 50%.

Každý projekt může být podpořen částkou v rozmezí 500 tis. - 400 mil. korun.

Míra dotace se liší podle velikosti podniku:

malý podnik 50 % způsobilých výdajů
střední podnik 45 % způsobilých výdajů
velký podnik 40 % způsobilých výdajů