Nákup kompostérů

Nákup kompostérů

 

Termín výzvy:  V roce 2018 se nepředpokládá další výzva na pořízení kompostérů 

Výše dotace: 85 %

 

Podporovaná opatření:

 

Způsobilé výdaje:

 

Poskytovatel dotace a oblast podpory:

Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika.

 

Vhodní žadatelé: