110. výzva, O, Náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku

Výzva:110. výzva
Termín výzvy1.12.2017 - 30.6.2018
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
  • fyzické osoby podnikající a podnikatelské subjekty působící v oblasti zemědělské prvovýroby
Na co lze získat podporu:

Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)

Podporovaná opatření: realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených níže vyjmenovanými chráněnými druhy na zemědělských kulturách a hospodářských zvířatech.

Podporována budou pouze opatření, která jsou předmětem notifikace u Evropské komise (EK), tedy realizace opatření na zajištění prevence škod způsobených zvláště chráněnými druhy – vlk, rys, medvěd a jestřáb.

Výše dotace:Až 80 %