20. výzva, O, Pasivní standard nových budov

Specifický cíl: 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Výzva:20. výzva
Termín výzvy10.10.2015 - 14.10.2016
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
  • Kraje
  • Obce a města
  • Svazky obcí
  • Organizační složky státu
  • Příspěvkové organizace
  • Veřejné výzkumné instituce
  • Veřejnoprávní instituce
  • Vysoké školy a školská zařízení
Na co lze získat podporu:
  • vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov.

V rámci specifického cíle nebude poskytována podpora na výstavbu bytových a rodinných domů.

Výše dotace:Až 85 % (minimální způsobilé výdaje Kč 100.000 bez DPH)