MSK, O, Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018

Cílem programu je podpora obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí (dotační titul 1).

 

 

Výzva:MSK
Termín výzvy29.12.2017 - 10.1.2018
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

Dotační titul č. 1 - obec do 3000 obyvatel na území Moravskoslezského kraje. 

Na co lze získat podporu:

DT1 - investiční a neinvestiční dotace

a. Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba vybraných prvků venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti: 

 • ¹radnice,
 • školy,
 • mateřské školy,
 • tělovýchovná zařízení, kulturní a spolková zařízení,
 • zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče,
 • obytné budovy ²,
 • hasičské zbrojnice, požární nádrže,
 • veřejná prostranství,
 • cyklistické, koňské a pěší stezky,
 • veřejné osvětlení
 • veřejný rozhlas.


b. Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu propustných komunikací (s propustným ložem a propustným podložím), včetně doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství např.:

 • všechny konstrukční vrstvy komunikací a krajnic,
 • propustky,
 • mostky,
 • lávky pro chodce nebo cyklisty,
 • příkopy a jiná povrchová odvodňovací zařízení,
 • čekárny na zastávkách hromadné dopravy, a to včetně jejich infrastruktury,
 • chodníky,
 • parkoviště.


c. Opravy: 

³1. vybraných prvků venkovské zástavby, infrastruktury, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury venkova:

 • radnice,
 • základní školy,
 • mateřské školy,
 • tělovýchovná zařízení, kulturní a spolková zařízení,
 • zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče,
 • obytné budovy,
 • hasičské zbrojnice, požární nádrže,
 • veřejná prostranství,
 • veřejné osvětlení a veřejný rozhlas.


2. místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu propustných komunikací (s propustným ložem a propustným podložím), včetně doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství např.:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic,
 • propustky, mostky,
 • lávky pro chodce nebo cyklisty,
 • příkopy a jiná povrchová odvodňovací zařízení,
 • čekárny na zastávkách hromadné dopravy, a to včetně jejich infrastruktury,
 • chodníky a parkoviště.
Výše dotace:60 %

Žadatelem a příjemcem dotace nemohou být městské části a městské obvody.

 

Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.