95. výzva, O, Povodňová ochrana (svahové nestability apod.)

Specifický cíl: 1.3

Výzva:95. výzva
Termín výzvy2.5.2018 - 2.7.2018
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Fyzické osoby - podnikající
Na co lze získat podporu:

Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“

Výše dotace:Až 85 %