97. výzva, O, Preventivní protipovodňová opatření

Výzva:97. výzva
Termín výzvy2.5.2018 - 2.7.2018
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
Na co lze získat podporu:
 • Zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní
 • Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
Výše dotace:Až 85 %