Veřejné osvětlení v obcích, O, program EFEKT

Výzva:Veřejné osvětlení v obcích
Termín výzvy1.2.2017 - 28.2.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • obce,
 • městské části,
 • společnosti 100 % vlastněné obcí či městskou částí
Na co lze získat podporu:
 • výdaje na energetický audit/posudek;
 • výdaje na projektovou dokumentaci;
 • nákup svítidel;
 • doplnění svítidel do stávajícího vedení VO z důvodu osvětlenosti komunikace;
 • výdaje na optimalizaci řídicího systému VO, pokud jsou současně měněna i svítidla;
 • rekonstrukce RVO vč. elektrovýzbroje bez stavebních přípomocí;
 • výdaje na práci;
 • výměna kabeláže ve sloupech od svorkovnice k svítidlu;
 • výdaje na pronájem pojízdné plošiny;
 • výdaje na seřízení řídicích prvků;
 • DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o odpočet DPH na vstupu;
 • technický dozor stavebníka apod.
 • závěrečná revize;
 • protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací (po realizaci díla).
Výše dotace:Až 2 mil. Kč, míra podpory 50%

Přílohy žádosti: