8.6.1 Lesnická technika, O, Program rozvoje venkova

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Výzva:8.6.1 Lesnická technika
Termín výzvy10.10.2017 - 30.10.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

Na co lze získat podporu:
 • stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování
 • stroje ke zpracování potěžebních zbytků
 • stroje pro přípravu půdy před zalesněním
 • stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy)
 • stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
 • mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví

Příklady výdajů / Min. požadovaná výměra lesa ve vlastnictví (nájmu) žadatele : 

 • samojízdný pracovní stroj konstruovaný pro soustřeďování dříví vlečením / 500 ha
 • Samochodný naviják – „železný kůň“, „motorový kůň“ / 3ha
 • Traktor do 38 kW pro práci v lese / 3ha
 • Rýhový zalesňovací stroj /20 ha
 • Zatloukač -zatlačovač -zapichovač kůlů a sloupků / 20ha
 • Traktor 38-50kW pro práci v lese / 50ha
 • Traktor 50–100 kW pro práci v lese / 100ha
 • Traktor 100- 150 KW pro práci v lese /250ha
 • Vyvážeč (forwarder) do 150 kW/ 250ha 
 • Těžební hlavice /500ha
 • Lanovka (nebo jiný lanový dopravní systém) pro soustřeďování dříví/ 500ha
 • Probírkové těžební stroje / 1000ha
 • Klanicový vyvážecí vlek za traktor, s hydraulickým jeřábem s drapákem pro nakládání dříví/ 3-150ha
 • Lanový naviják (nebo jeho ekvivalent) pro soustřeďování dříví / 3-10 ha
 • Čelní rampovač, nakladač  /3-10ha
 • Stroje ke zpracování potěžebních zbytků:
 • Štěpkovač klestu/ 3-50ha
 • Shrnovač klestu/ 10ha
 • Štípací a kráticí stroje na palivové dřevo/ 3-50ha

 • Stroje pro přípravu půdy před zalesněním:
 • Talířová půdní fréza / 20ha

 • Stroje pro údržbu a opravy lesních cest
 • cepový žací stroj, plošinový jednoosý vlek za traktor, posypové zařízení, protiběžná žací
  lišta, příkopová fréza, rýpadlo, sněžná fréza, sněžný pluh, vibrační deska / 350ha
 • drticí fréza, grejdr, plošinový víceosý vlek za traktor, rozrývač, svahovač, urovnávač, válec /700ha

 • Mobilní stroje pro sortementaci a pořez dříví
 • mobilní řetězové pily na podélné řezání (s pořezovou lavicí)/ 10ha
 • mobilní rámové a pásové pily/50 ha

 • Ostatní:
 • Stroje a zařízení pro školkařskou činnost
 • Klanicový vyvážecí vlek za koně
 • Kůň pro práci v lese
Výše dotace:Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000,- Kč na projekt, max. výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 000,- Kč na projekt. Podpora je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů.

Omezení programu:

 

Další podmínky programu: