47., O, Protipovodňové systémy

Typy podporovaných projektů:

·       budování a modernizace předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,

budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Výzva:47.
Termín výzvy1.11.2016 - 5.1.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

·        Kraje

·        Obce a města

·        Svazky obcí

·        Městské části hl. m. Prahy

·        Organizační složky státu
Státní podniky

·        Příspěvkové organizace

·        Veřejné výzkumné instituce

·        Vysoké školy a školská zařízení

Nestátní neziskové organizace

Na co lze získat podporu:

- Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány. , 

 

Výše dotace:Max. 85% celkových způsobilých výdajů s výjimkou opatření budování varovných systémů, kde bude podpora 70 % z celkových způsobilých výdajů.