76. výzva, O, Rekultivace starých skládek

Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených).

Výzva:76. výzva
Termín výzvy3.4.2017 - 30.6.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • Kraje,
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Podnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby - podnikající
Na co lze získat podporu:

rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb. nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2zákona č. 238/1991 Sb.

- způsobilé výdaje: stavební práce a související služby

Výše dotace:Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč, Max. 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů.