5. výzva, O, Sběrné dvory, kompostárny, sběrné nádoby

Specifický cíl 3,2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Pouze aktivita 3.2.1

Výzva:5. výzva
Termín výzvy14.8.2015 - 13.11.2015
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

Pouze veřejné subjeky:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty
 • vysoké školy,
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % městy a ostními veřejnoprávními subjekty

 

Na co lze získat podporu:
 • Systémy pro separaci (s navýšením kapacity) biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z nezemědělské činnosti bez svozových prostředků a namipulační techniky
 • Systémy pro separaci (s navýšením kapacity) plastů, papíru, skla, kovů, textu (pouze pro odpadní textil) a nápojových kartonů bez svozových protředků a manipulační techniky. 
 • Výstavba/vybavení/modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů
 • Výstavbu/vybavení/modernizaci (s navýšením kapacity) kompostáren.
Výše dotace:až 85 % (minimálně způsobilé výdaje 500 tis. bez DPH)