63. výzva, O, Snižování rizika povodní

Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Výzva:63. výzva
Termín výzvy18.4.2017 - 30.6.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
Na co lze získat podporu:
 • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,

 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.
Výše dotace:Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 200 tis. Kč . Max. 85% celkových způsobilých výdajů, s výjimkou opatření budování varovných systémů, kde bude podpora 70 % z celkových způsobilých výdajů.