77. výzva, O, Staré ekologické zátěže

V ČR stále zůstává velké množství starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit.

 

Výzva:77. výzva
Termín výzvy3.4.2017 - 30.8.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
  • příspěvkové organizace MŽP
Na co lze získat podporu:

Podporovaná aktivita 3.4.1: kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti.

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • realizaci komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit, jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit. Na základě informací získaných o kontaminaci a jejích dopadech budou lokality v databázi kategorizovány do priorit. Zároveň bude probíhat průběžná aktualizace již evidovaných lokalit.
Výše dotace:Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč, Max. 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.