Stavba nebo rozšíření kompostárny

Stavba nebo rozšíření kompostárny

 

Termín následující výzvy: V tuto chvíli SFŽP vyhodnocuje, zda bude projekty kompostáren dále podporovat, či nikoliv. 

 

Výše dotace: 85 %

 

Podporovaná opatření:

 

Způsobilé výdaje:

 

Poskytovatel dotace a oblast podpory:

Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika.

 

Vhodní žadatelé: