Stavba nebo rozšíření sběrného dvora

Stavba nebo rozšíření sběrného dvora

 

Termín výzvy: 3. 9. 2018 – 3. 12. 2018

Výše dotace: 85 %

 

Podporovaná opatření:

 

Způsobilé výdaje:

 

Poskytovatel dotace a oblast podpory:

Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika.

 

Vhodní žadatelé: