43. výzva, O, Úpravny a přivaděče pitné vody

Specifický cíl: 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Výzva:43. výzva
Termín výzvy17.10.2016 - 19.1.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Příspěvkové organizace
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
Na co lze získat podporu:
 • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
 • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.
Výše dotace:Až 85 % (reálně 60 %)