2. výzva, O, Úpravny vody, přivaděče a rozvodné sítě pitné vody

Specifický cíl 1.2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

 

Výzva:2. výzva
Termín výzvy14.8.2015 - 13.11.2015
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

Pouze úspěšní příjemci podpory z 61. fázovací výzvy OPŽP 2007 - 2013

Na co lze získat podporu:
  • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.
Výše dotace:až 85 % (minimálně způsobilé výdaje 3 mil. bez DPH)