Zateplení veřejných budov

Zateplení veřejných budov 

 

Termín výzvy: 1. 3. 2018 – 31. 1. 2019

Výše dotace:  35 - 50 % na zateplení, 70 % na systémy nuceného větrání 

 

Podporovaná opatření:

Zateplení veřejných budov včetně:

 

Způsobilé výdaje:

 

Poskytovatel dotace a oblast podpory:

Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 5: Energetické úspory.

 

Vhodní žadatelé: