64. výzva, O, Zpracování podkladových analýz

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření.

Výzva:64. výzva
Termín výzvy18.4.2017 - 17.7.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

 

  • Státní podniky
  • Příspěvkové organizace
Na co lze získat podporu:
  • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní,

  • zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik)
Výše dotace:Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 200 tis. Kč, Max. 85% celkových způsobilých výdajů u všech podporovaných aktivit.

Jedná se o průběžnou nesoutěžní výzvu, kdy budou podpořeny všechny projekty, které splní kritéria přijatelnosti.