Naše praxe

Dotace od A do Z

Naše pracovní zkušenosti v oboru sahají do roku 2007. 

Velmi bohatá praxe jak se zpracováním žádostí o dotaci, tak z administrací v době realizace, ale také s administrací projektů v době udržitelnosti. 

U mnoha našich projektů již pětiletá doba udržitelnosti skončila. Velmi dobře tedy víme, co vás čeká od první okamžiku, kdy začnete projekt plánovat, až do okamžiku, kdy pro vás skončí veškeré povinnosti vůči poskytovateli dotace.   

Víme, jak komunikovat s poskytovatelem dotace, víme co dělat, když se projektu při jeho realizaci úplně nedaří. Provedeme vás všemi úskalími, které vás mohou čekat od chvíle, kdy projekt nastavujete, až po okamžik, kdy podáte poskytovali závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu. 

Dobře víme, že schválením žádosti o dotaci práce teprve začíná. A rádi vám pomůžeme dotaci nejen získat, ale udržet si ji po celou dobu udržitelnosti. 

Našim klientům jsme získali již stovky miliónů korun.

Úspěšnost zpracovávaných žádostí se blíží 100 %. 

Všechny projekty jsme úspěšně dovedli ke konci doby udržitelnosti.  

Jsme připraveni zpracovat velké mi menší projekty v OPŽP, Národní plán obnovy, IROP, SFDI, PRV, OPPIK (OP TAK), národních a krajských programech aj.